Fragrance facts

حقایقی درباره بوی خوش

تاریخچه استفاده از روغن های خوشبو به یونان و رم باستان باز می گردد، زمانی که ورزشکاران از آنها قبل و بعد از مسابقه برای تقویت عضله های خود استفاده می کردند. بنابراین با شروع ماساژ ورزشی، بوهای بسیار خوبی در اطراف اتاق ماساژ به مشام می رسید که این بوها نه تنها برای تأثیر مثبت بلکه برای درمان نیز مورد استفاده قرار می گرفت و از همین روغن ها برای درمان کشش عضلات و کم کردن درد حاصل از جراحت های ورزش استفاده می شود.  استفاده از روغن های مخصوص ماساژ بعد از ورزش می تواند سموم جمع شده را چپخش کند، اسید لاکتیک را پخش کرده و سبب تخلیه دستگاه لنفاوی شود.

هر روز با استفاده از رایحه هایی مانند نعنا و اوکالیپتوس می توانید خستگی ماهیچه ها را که پس از یک فعالیت فیزیکی طولانی ایجاد می شوند، از بین ببرید.

حس بویایی مغز

1. نورون گیرنده بویایی:
در حفره بینی ما در حدود 40 میلیون گیرنده نورون بویایی وجود دارد که منتظر هستند تا بوهای مختلفی را دریافت کرده و آنها را به پیاز بویایی ارسال کنند. چرخه هرکدام از نورون های گیرنده بویایی به مدت 40 روز است. بنابراین پس از این مدت سلول های جدید در حفره بینی ایجاد می شوند.

2. پیاز بویایی:
پیاز بویایی به عنوان یک واسط بین بینی شما و مغز شما عمل می کند و به صورت دائمی اطلاعات بویایی را منتقل می کند، در نتیجه به شما کمک می کند تا بوهای اصلی را از سایر بوهایی که به صورت همزمان به بینی شما می رسند تشخیص دهید. بنابراین یک بخش جدانشدنی از غریزه انسانی است که به ما کمک می کند تا مواد خوراکی را از مواد غیرخوراکی و بدبو تشخیص دهیم.

3. حفره بینی:
بخش بزرگی از این حفره هیچ ارتباطی با بو ندارد. عملکرد اصلی آن این است که هوای استنشاق شده را قبل از رسیدن به شش های ما تصفیه کند. بنابراین رطوبت موجود در حفره بینی سبب حل شدن ذرات بود و تبدیل به شک یک مایع می شود تا نورون های گیرنده بویایی بتوانند آنها را شناسایی کنند.

4. سیستم لیمبیک:
در دوران کودکی و زمان طولانی قبل از اینکه بتوانیم صحبت کنیم، این سیستم شکل می گیرد. این یک بانک حافظه اطلاعاتی است که تمام خاطرات مربوط به شادی، غم، اندوه، ترس، خوشحالی و ناراحتی را در خود ذخیره می کند و هر احساسی را به محرک های مختلفی ربط می دهد. از آنجایی که بوها می توانند مستقیماً به سیستم لیمبیک برسند، ممک است احساسات خاصی را به صورت غیرارادی تحریک کنند که به گذشته ما باز می گردد.

fragrance

ضربه های مغزی

حس بویایی تنها حسی است که مستقیماً به سیستم لیمبیک متصل است، مرکز کنترل احساسات ما. سایر احساسات مانند لمس کردن یا مشاهده قبل از اینکه شناسایی شده و پاسخی را ایجاد کنند لازم است که "رمزگشایی" شوند. این اتصال مستقیم به این معناست که بوها دارای توانایی های خاصی هستند تا در خاطرات ما ثبت شوند و به طور غیرارادی بر حالات، افکار، احساسات و حتی عملکرد ذهنی ما تأثیر بگذارند. به عنوان مثال اگر با مشاهده کلم های بروکلی در سر میز شام در پنج سالگی خود احساس ناخوشایندی داشتید، این احتمال وجود دارد که در بزرگسالی نیز بوی سبزیجات حالت مشابهی را در شما ایجاد کنند.

حافظه

تابحال متوجه شده اید که عطر اولین عشقتان به سرعت یادآور تمام خاطرات "فراموش شده" گذشته است؟ با یک "بانک خاطرات" درانسان ها که از 2000 تا 4000 رایحه تشکیل شده است، ورود به یک حافظه بزرگ تنها با کمک یک رایحه ساده و به تصویر کشیدن خاطرات گذشته به راحتی امکان پذیر خواهد بود.

تأثیر "جادویی" رایحه بر ناخودآگاه شما به این دلیل است که پیاز بویایی در فاصله بسیار نزدیکی با سیستم لیمبیک قرار دارد، محلی که تمام خاطرات خوب، بد و زشت و زیبای ما در آن نگهداری شده است.