sweaty facts

10 حقیقت مهم درباره عرق کردن

از بین برندگان بو

تنها شرایطی که در آنها عرق شما به طور طبیعی دارای بو است (بدون اینکه با باتری در تماس باشد) زمانی است که در غذای شما حجم زیادی از ادویه یا سیر و پیاز دارد. خوب است.

بوی بد پاها

اکثر غده های عرق ریز بر روی پاهای شما قرار دارند و نه در زیر بازوها.

ایجاد لکه روی لباس ها

لکه های زرد رنگی که در زیر بلغ تی شرت ها ایجاد می شوند به دلیل وجود اسیدهای چرب موجود در عرق است که توسط غده های آپوکرین ترشح می شوند.

شما بدون آب می میرید

یک شتر می تواند حداکثر 25% از کل وزن بدن خود را از طریق تعرق از دست بدهد و همچنان آب داشته باشد.  اگر انسانی فقط 12% از کل وزن بدن خود را از طریق تعرق از دست بدهد، می میرد.

مواد تشکیل دهنده عرق

مواد اصلی تشکیل دهنده عرق در افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است اما اکثراً از آب، نمک و ضایعات متابولیسمی و الکترولیت ها تشکیل می شود. و دقیقاً به همین دلیل است که خوردن نوشیدنی های حاوی الکترولیت در حین انجام کارهای سخت و پس از آن از اهمیت بسیاری برخوردار است.

پسرها و دخترها

زنان در مقایسه با مردان از تعداد غدد عرق ریز بیشتری برخوردارند. اما عجیب اینجاست که مردان در مقایسه با زنان بیشتر عرق می کنند.

بالا بودن سطح رطوبت

هرچه میزان رطوبت در هوا بیشتر باشد، عرق کردن کمتر باعث خنک شدن شما می شود. دمای بدن شما در این شرایط با راحتی بسیار زیاد می شود و در نتیجه ورزش کردن در چنین آب و هوایی کمی خطرناک است!

افزایش رطوبت

مردان می توانند در حین ورزش کردن حداکثر دو و نیم لیتر از آب بدن خود را از دست بدهند. و کسانی که به ورزش کردن در آب و هوای گرم تر عادت ندارند ممکن است تا سه لیتر عرق کنند.

مسیرهای خروجی

در سرتاسر بدن انسان بین دو تا چهار میلیون غدد عرق ریز وجود دارد. اکثر این غدد بر روی دست ها، پاها، پیشانی، زیر بغل و کشاله های ران قرار دارند.

عرق های زیرکانه

عرق به تنهایی هیچ بویی نمی دهد. ترکیب باکتری و عرق سبب ایجاد بوی بد می شود.