رول کول کیک

رول کول کیک

خود را برای بازگرداندن طراوت و تازگی ومراقبت در تمام روز آماده کنید!
خود را برای بازگرداندن طراوت و تازگی ومراقبت در تمام روز آماده کنید!

نمای کلی

رول کول کیک نیوآ با اثر 24 ساعته، حس فوری طراوت مضاعف را تضمین می کند. فرمول Cool-Care ملایم این محصول بهترین ترکیب محافظت ملایم نیوآ و دئودورانت را فراهم می آورد. در تمام طول روز

نمای کلی

رول کول کیک نیوآ با اثر 24 ساعته، حس فوری طراوت مضاعف را تضمین می کند. فرمول Cool-Care ملایم این محصول بهترین ترکیب محافظت ملایم نیوآ و دئودورانت را فراهم می آورد. در تمام طول روز

نتیجه

 ساعت تنظیم موثر تعریق همراه با حس شادابی و نشاط.

فاقد رنگ و مواد نگه دارنده

سازگاری با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است

نتیجه

 ساعت تنظیم موثر تعریق همراه با حس شادابی و نشاط.

فاقد رنگ و مواد نگه دارنده

سازگاری با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است

استفاده

روی پوست آسیب دیده یا تحریک شده استفاده نکنید.
اجازه دهید محصول کاملا خشک شود.

استفاده

روی پوست آسیب دیده یا تحریک شده استفاده نکنید.
اجازه دهید محصول کاملا خشک شود.