استیک کول کیک

استیک کول کیک

برای طراوتی فرح بخش و یک روز کامل محافظت آماده باشید!
برای طراوتی فرح بخش و یک روز کامل محافظت آماده باشید!

نمای کلی

رول کول کیک نیوآ با اثر 24 ساعته، حس آنی طراوتی مضاعف را تضمین می کند.
فرمول ملایم کول کر آن، ترکیب بهینه مراقبت ملایم نیوآ و محافظت دئودورانتی را در طی روز فراهم می کند.

نمای کلی

رول کول کیک نیوآ با اثر 24 ساعته، حس آنی طراوتی مضاعف را تضمین می کند.
فرمول ملایم کول کر آن، ترکیب بهینه مراقبت ملایم نیوآ و محافظت دئودورانتی را در طی روز فراهم می کند.

نتیجه

24 ساعت حفاظت ضدتعریق، با رایحه ای مردانه.
با بوی بد بدن مبارزه می کند.
0% الکل
سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

24 ساعت حفاظت ضدتعریق، با رایحه ای مردانه.
با بوی بد بدن مبارزه می کند.
0% الکل
سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

استفاده

روی پوست آسیب دیده یا تحریک شده استفاده نکنید.
اجازه دهید محصول کاملا خشک شود.

استفاده

روی پوست آسیب دیده یا تحریک شده استفاده نکنید.
اجازه دهید محصول کاملا خشک شود.