اسپری کول کیک

اسپری کول کیک

ود را برای بازگرداندن طراوت و تازگی ومراقبت در تمام روز آماده کنید!
ود را برای بازگرداندن طراوت و تازگی ومراقبت در تمام روز آماده کنید!

نمای کلی

اسپری دئودورانت کول کیک نیوآ با اثر 24 ساعته، حس فوری طراوت مضاعف را تضمین می کند. فرمول Cool-Care ملایم این محصول بهترین ترکیب محافظت ملایم نیوآ و دئودورانت را فراهم می آورد. در تمام طول روز. فرمولی با رایحه جذاب مردانه فاقد رنگ و مواد نگه دارنده سازگاری با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نمای کلی

اسپری دئودورانت کول کیک نیوآ با اثر 24 ساعته، حس فوری طراوت مضاعف را تضمین می کند. فرمول Cool-Care ملایم این محصول بهترین ترکیب محافظت ملایم نیوآ و دئودورانت را فراهم می آورد. در تمام طول روز. فرمولی با رایحه جذاب مردانه فاقد رنگ و مواد نگه دارنده سازگاری با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

مقررات 24H موثر تعریق بیش از حد به ترتیب با یک ضربه سرد طراوت

نتیجه

مقررات 24H موثر تعریق بیش از حد به ترتیب با یک ضربه سرد طراوت

استفاده

قوطی را در فاصله ای حدود 15 سانتی متر از زیربغل نگه داشته، اسپری کنید. روی پوست آسیب دیده یا تحریک شده استفاده نکنید. صبر کنید تا محصول کاملا خشک شود.

استفاده

قوطی را در فاصله ای حدود 15 سانتی متر از زیربغل نگه داشته، اسپری کنید. روی پوست آسیب دیده یا تحریک شده استفاده نکنید. صبر کنید تا محصول کاملا خشک شود.