کف اصلاح کول کیک

کف اصلاح کول کیک

فرمول خنک کننده حاوی عصاره نعنا، ISO-Magnesium و Vitamin Care برای حس طراوت و تازگی مضاعف
فرمول خنک کننده حاوی عصاره نعنا، ISO-MAGNESIUM و VITAMIN CARE برای حس طراوت و تازگی مضاعف

نمای کلی

این کف، اصلاحی تمیز و آغازی بانشاط برای شروع روز شما به ارمغان می آورد. بعد از اصلاح با کف اصلاح کول کیک پوست تان حس طراوت ، تازگی و نرمی را در طول روز حفظ خواهد کرد.

ارمغان اصلاح پیشرفته با فن آوری Ultra Guide: سریدن موثر تیغ اصلاح تمیز و بسیار راحت محافظت در برابر بریدگی های ریز و التهاب ها نتیجه: اصلاح تمیز و پوستی مراقبت شده رطوبت و طراوت موثرتر پوست سازگاری محصول با پوست توسط متخصصان پوست تایید شده است.

نمای کلی

این کف، اصلاحی تمیز و آغازی بانشاط برای شروع روز شما به ارمغان می آورد. بعد از اصلاح با کف اصلاح کول کیک پوست تان حس طراوت ، تازگی و نرمی را در طول روز حفظ خواهد کرد.

ارمغان اصلاح پیشرفته با فن آوری Ultra Guide: سریدن موثر تیغ اصلاح تمیز و بسیار راحت محافظت در برابر بریدگی های ریز و التهاب ها نتیجه: اصلاح تمیز و پوستی مراقبت شده رطوبت و طراوت موثرتر پوست سازگاری محصول با پوست توسط متخصصان پوست تایید شده است.

نتیجه

صاف صاف کردن أرمبتس خود و حفاظت پوست
پوست به طور موثر شاداب و مرطوب

نتیجه

صاف صاف کردن أرمبتس خود و حفاظت پوست
پوست به طور موثر شاداب و مرطوب

استفاده

پیش از مصرف خوب تکان دهید. قوطی را بصورت ایستاده نگاهداشته ومستقیما روی صورت خیس بمالید.

استفاده

پیش از مصرف خوب تکان دهید. قوطی را بصورت ایستاده نگاهداشته ومستقیما روی صورت خیس بمالید.