ژل شستشوی سرو بدن کول برای آقایان

ژل شستشوی سرو بدن کول برای آقایان

محلول بسیار خنک کننده با ژلی آبی همچون یخ برای ایجاد طراوتی آنی.
محلول بسیار خنک کننده با ژلی آبی همچون یخ برای ایجاد طراوتی آنی.

نمای کلی

لذت طراوتی خنک کننده، با عصاره خنک نعناع بگذارید رایحه شاداب و دلپذیرنعناع احساسات تان را برانگیزد، ژل آبی خنک با ملایمت پوست تان را خنک و فعال کرده، طراوتی ماندگار بدان می بخشد. با هر دوش گرفتن باتری های تان را شارژ کنید. برای مو و بدن تعادل PH پوست سا زگاری با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نمای کلی

لذت طراوتی خنک کننده، با عصاره خنک نعناع بگذارید رایحه شاداب و دلپذیرنعناع احساسات تان را برانگیزد، ژل آبی خنک با ملایمت پوست تان را خنک و فعال کرده، طراوتی ماندگار بدان می بخشد. با هر دوش گرفتن باتری های تان را شارژ کنید. برای مو و بدن تعادل PH پوست سا زگاری با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

برگ و پوست شما احساس مو احیا و مراقبت.

نتیجه

برگ و پوست شما احساس مو احیا و مراقبت.

استفاده

درخواست برای موهای خیس، ماساژ به آرامی و به طور کامل آبکشی.

استفاده

درخواست برای موهای خیس، ماساژ به آرامی و به طور کامل آبکشی.