رول فِرش نپرال

رول فِرش نپرال

شادابی طبیعی و محافظت دئودورانتی مطمئن را یک روز تمام احساس کنید.
شادابی طبیعی و محافظت دئودورانتی مطمئن را یک روز تمام احساس کنید.

نمای کلی

دئودورانت فِرش نچرال نیوآ با عصاره های دریایی اعتماد به نفس واقعی برای24 ساعت تنظیم موثر تعریق پوست را به ارمغان می آورد و احساسی بانشاط به شما می دهد.
ترکیب بهینه محافظت ضد تعریق  و مراقبت ملایم نیوآ.

نمای کلی

دئودورانت فِرش نچرال نیوآ با عصاره های دریایی اعتماد به نفس واقعی برای24 ساعت تنظیم موثر تعریق پوست را به ارمغان می آورد و احساسی بانشاط به شما می دهد.
ترکیب بهینه محافظت ضد تعریق  و مراقبت ملایم نیوآ.

نتیجه

فاقد الکل، مواد رنگی و نگهدارنده.
سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست اثبات شده است.
در اندازه 50 میلی لیتری موجود است.

نتیجه

فاقد الکل، مواد رنگی و نگهدارنده.
سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست اثبات شده است.
در اندازه 50 میلی لیتری موجود است.

استفاده

روی پوست آسیب دیده یا تحریک شده استفاده نکنید.
اجازه دهید محصول کاملا خشک شود.

استفاده

روی پوست آسیب دیده یا تحریک شده استفاده نکنید.
اجازه دهید محصول کاملا خشک شود.