رول سیلور پروتکت

رول سیلور پروتکت

فرمولی غنی شده با یون های نقره برای ایجاد محافظت قوی ضدباکتریایی در برابر تعریق و بوی بدن.
فرمولی غنی شده با یون های نقره برای ایجاد محافظت قوی ضدباکتریایی در برابر تعریق و بوی بدن.

نمای کلی

دئودورانت دینامیک پاور سیلور پروتکت نیوآ نیوآ فورمن حاوی یون های نقره، با تنظیم 48 ساعته و موثر تعریق و رایحه ای مدرن و مردانه، اعتماد به نفس را به شما پیشکش می کند. محافظت ضدباکتری با یون های نقره بوی بدن را رفع می کند. بدون رنگ سازگاری با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نمای کلی

دئودورانت دینامیک پاور سیلور پروتکت نیوآ نیوآ فورمن حاوی یون های نقره، با تنظیم 48 ساعته و موثر تعریق و رایحه ای مدرن و مردانه، اعتماد به نفس را به شما پیشکش می کند. محافظت ضدباکتری با یون های نقره بوی بدن را رفع می کند. بدون رنگ سازگاری با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

اصیت ضد باکتریایی با یونهای نقره
 حذف بوی بدن

نتیجه

اصیت ضد باکتریایی با یونهای نقره
 حذف بوی بدن

استفاده

روی پوست آسیب دیده یا تحریک شده استفاده نکنید.
اجازه دهید محصول کاملا خشک شود.

استفاده

روی پوست آسیب دیده یا تحریک شده استفاده نکنید.
اجازه دهید محصول کاملا خشک شود.