ژل اصلاح Q10 ریوایتالایزینگ

ژل اصلاح Q10 ریوایتالایزینگ

این ژل اصلاح به پوست انرژی می دهد و اصلاحی تمیز و راحت به ارمغان می آورد.
این ژل اصلاح به پوست انرژی می دهد و اصلاحی تمیز و راحت به ارمغان می آورد.

نمای کلی

نیوآ فورمن با استفاده از کوآنزیم Q10 ویک فرمول پیشرفته برای احیا و شادابی پوست و افزودن "شارژ انرژی" به سلول ها این محصول را طراحی کرده است . Q10 دفاع آنتی اکسیدانی موجود در خود پوست را فعال کرده، بازسازی آن را بهبود می بخشد.

این ژل اصلاح با عملکرد بالا: اصلاحی تمیز و راحت به ارمغان می آورد. همزمان با اصلاح به پوست انرژی می دهد. نتیجه: پوست ظاهری سلامت و شاداب می یابد. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نمای کلی

نیوآ فورمن با استفاده از کوآنزیم Q10 ویک فرمول پیشرفته برای احیا و شادابی پوست و افزودن "شارژ انرژی" به سلول ها این محصول را طراحی کرده است . Q10 دفاع آنتی اکسیدانی موجود در خود پوست را فعال کرده، بازسازی آن را بهبود می بخشد.

این ژل اصلاح با عملکرد بالا: اصلاحی تمیز و راحت به ارمغان می آورد. همزمان با اصلاح به پوست انرژی می دهد. نتیجه: پوست ظاهری سلامت و شاداب می یابد. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

پوست سالم و احیا به نظر می رسد

نتیجه

پوست سالم و احیا به نظر می رسد

استفاده

به اندازه یک فندق از ژل کف دست خود بریزید و روی صورت مرطوب خود ماساژ دهید. برای بهترن نتیجه با محلول دابل اکشن Q10 نیوا برای آقایان استفاده کنید.

استفاده

به اندازه یک فندق از ژل کف دست خود بریزید و روی صورت مرطوب خود ماساژ دهید. برای بهترن نتیجه با محلول دابل اکشن Q10 نیوا برای آقایان استفاده کنید.