افتر شیو بالم " دابل اکشن"Q10

افتر شیو بالم " دابل اکشن"Q10

این محصول پوست را بعد از اصلاح تسکین می دهد و برای تمام صورت منبعی 24 ساعته از رطوبت و انرژی است.
این محصول پوست را بعد از اصلاح تسکین می دهد و برای تمام صورت منبعی 24 ساعته از رطوبت و انرژی است.

نمای کلی

ترکیب سبک کوآنزیم Q10 و بابونه آرام بخش، پوست را پس از اصلاح تسکین می دهد و به کل صورت انرژی می بخشد. می توان آن را به عنوان افتر شیو و مرطوب کننده برای تمام نواحی صورت به کار برد.

این فرمول ابتکاری سبک، با جذب سریع، حاوی کوآنزیم Q10 و بابونه آرامش بخش: پوست اصلاح شده را تسکین می دهد. منبعی 24 ساعته از رطوبت و انرژی برای کل صورت است.

نمای کلی

ترکیب سبک کوآنزیم Q10 و بابونه آرام بخش، پوست را پس از اصلاح تسکین می دهد و به کل صورت انرژی می بخشد. می توان آن را به عنوان افتر شیو و مرطوب کننده برای تمام نواحی صورت به کار برد.

این فرمول ابتکاری سبک، با جذب سریع، حاوی کوآنزیم Q10 و بابونه آرامش بخش: پوست اصلاح شده را تسکین می دهد. منبعی 24 ساعته از رطوبت و انرژی برای کل صورت است.

نتیجه

احساس صافی و شادابی بر روی پوست. پوست ظاهری سلامت و با طراوت دارد. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

احساس صافی و شادابی بر روی پوست. پوست ظاهری سلامت و با طراوت دارد. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

استفاده

بر روی صورت استفاده کنید. برای به دست آمدن بهترین نتیجه از ژل اصلاح Q10 ریوایتالایزینگ نیوآ استفاده کنید.

استفاده

بر روی صورت استفاده کنید. برای به دست آمدن بهترین نتیجه از ژل اصلاح Q10 ریوایتالایزینگ نیوآ استفاده کنید.