اسپری اینویزبل فور بلک اند وایت ("نامرئی برای سیاه و سفید") مردانه

اسپری اینویزبل فور بلک اند وایت ("نامرئی برای سیاه و سفید") مردانه

نه ردی از سفیدی روی لباس های مشکی، نه لکه زردی برروی لباس های سفید
نه ردی از سفیدی روی لباس های مشکی، نه لکه زردی برروی لباس های سفید

نمای کلی

با دئودورانت اینویزیبل فور بلک اند وایت ("نامرئی برای سیاه و سفید") نیوآ، شما صاحب نخستین دئودورانت با ماندگاری 48 ساعته خواهید بود که نه هیچ رد سفیدی بر پارچه های تیره باقی می گذارد و نه لکه های زرد رنگ بر لباس های روشن.

نمای کلی

با دئودورانت اینویزیبل فور بلک اند وایت ("نامرئی برای سیاه و سفید") نیوآ، شما صاحب نخستین دئودورانت با ماندگاری 48 ساعته خواهید بود که نه هیچ رد سفیدی بر پارچه های تیره باقی می گذارد و نه لکه های زرد رنگ بر لباس های روشن.

نتیجه

 • با 48 ساعت ماندگاری
 • نه لک زردی بر روی لباس های سفید
 • نه رد سفیدی بر روی لباس های مشکی
 • با رایحه ای باطراوت و مردانه
 • فاقد الکل و مواد رنگی

نتیجه

 • با 48 ساعت ماندگاری
 • نه لک زردی بر روی لباس های سفید
 • نه رد سفیدی بر روی لباس های مشکی
 • با رایحه ای باطراوت و مردانه
 • فاقد الکل و مواد رنگی

استفاده

 • روی پوست آسیب دیده یا تحریک شده استفاده نکنید.
 • اجازه دهید محصول کاملا خشک شود.
 • در اندازه های 150 میلی لیتری موجود است.

استفاده

 • روی پوست آسیب دیده یا تحریک شده استفاده نکنید.
 • اجازه دهید محصول کاملا خشک شود.
 • در اندازه های 150 میلی لیتری موجود است.