افتر شیو بالم "کول کیک"

افتر شیو بالم "کول کیک"

ترکیب ویتامین E، عصاره نعنا، ISO-Magnesium و ویتامین B5 صورت را بی درنگ خنک کرده، سر حال می آورد. همچنین اثر ضدعفونی کنندگی داشته، صورت را در برابر تحریک و التهاب محافظت می کند.
ترکیب ویتامین E، عصاره نعنا، ISO-MAGNESIUM و ویتامین B5 صورت را بی درنگ خنک کرده، سر حال می آورد. همچنین اثر ضدعفونی کنندگی داشته، صورت را در برابر تحریک و التهاب محافظت می کند.

نمای کلی

فرمولی سبک با جذب سریع، حاوی عصاره نعناع، Iso-Magnesium، ویتامین E و ویتامین B5.

بی درنگ خنک می کندو سر حال می آورد. ناراحتی های پوست را تسکین می دهد. ضدعفونی کرده، در برابر تحریک و التهاب محافظت می کند. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نمای کلی

فرمولی سبک با جذب سریع، حاوی عصاره نعناع، Iso-Magnesium، ویتامین E و ویتامین B5.

بی درنگ خنک می کندو سر حال می آورد. ناراحتی های پوست را تسکین می دهد. ضدعفونی کرده، در برابر تحریک و التهاب محافظت می کند. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

پوست ظاهری زنده و مراقبت شده می یابد. پوست حسی صاف و باطراوت به خود می گیرد.

نتیجه

پوست ظاهری زنده و مراقبت شده می یابد. پوست حسی صاف و باطراوت به خود می گیرد.

استفاده

به مقدار دلخواه روی قسمت اصلاح شده استفاده کنید.

استفاده

به مقدار دلخواه روی قسمت اصلاح شده استفاده کنید.