ژل شستشوی سر وبدن انرژی برای آقایان

ژل شستشوی سر وبدن انرژی برای آقایان

با هر دوش گرفتن منبعی سرشار از انرژی را کشف و احساس تازگی کنید
با هر دوش گرفتن منبعی سرشار از انرژی را کشف و احساس تازگی کنید

نمای کلی

طراوتی پرانرژی را تجربه کنید.
بگذارید رایحه ای انرژی بخش  نیروی تازه ای به احساسات شما ببخشد. ژل شستشوی مرطوب کننده با عصاره نعناع در شما حسی پرانرژی  ایجاد می کند. با هر باردوش گرفتن تجدید قوا کنید.
برای سر وبدن
تعادل PH پوست
تایید شده توسط متخصصین پوست

نمای کلی

طراوتی پرانرژی را تجربه کنید.
بگذارید رایحه ای انرژی بخش  نیروی تازه ای به احساسات شما ببخشد. ژل شستشوی مرطوب کننده با عصاره نعناع در شما حسی پرانرژی  ایجاد می کند. با هر باردوش گرفتن تجدید قوا کنید.
برای سر وبدن
تعادل PH پوست
تایید شده توسط متخصصین پوست

نتیجه

شارژ انرژی خود را با هر دوش

نتیجه

شارژ انرژی خود را با هر دوش

استفاده

درخواست برای موهای خیس، ماساژ به آرامی و به طور کامل آبکشی

استفاده

درخواست برای موهای خیس، ماساژ به آرامی و به طور کامل آبکشی