ژل اصلاح اکستریم کامفورت

ژل اصلاح اکستریم کامفورت

با ریزفن آوری پیشرفته، اجزا طبیعی ترکیب این محصول، عصاره بابونه و عصاره ریشه شیرین بیان، سریع تر جذب شده به شکل موثرتری عمل کرده، اصلاحی صاف تر و راحت تر به دست می آید.
با ریزفن آوری پیشرفته، اجزا طبیعی ترکیب این محصول، عصاره بابونه و عصاره ریشه شیرین بیان، سریع تر جذب شده به شکل موثرتری عمل کرده، اصلاحی صاف تر و راحت تر به دست می آید.

نمای کلی

نرم کردن فراوان ریش برای اصلاحی تمیزتر. سریدن فوق العاده راحت تیغ. به شکل فعالی به محافظت در برابر اصطکاک در هنگام اصلاح کمک می کند. نتیجه اصلاحی بسیار تمیز با التهابی کمتر که به پوست احساس راحتی و لطافت می دهد. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نمای کلی

نرم کردن فراوان ریش برای اصلاحی تمیزتر. سریدن فوق العاده راحت تیغ. به شکل فعالی به محافظت در برابر اصطکاک در هنگام اصلاح کمک می کند. نتیجه اصلاحی بسیار تمیز با التهابی کمتر که به پوست احساس راحتی و لطافت می دهد. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

بسیار نزدیک با تحریک کمتر ریش تراشی ترک پوست احساس راحت و انعطاف پذیر

نتیجه

بسیار نزدیک با تحریک کمتر ریش تراشی ترک پوست احساس راحت و انعطاف پذیر

استفاده

به اندازه یک فندق از محصول کف دست خود بریزید و مستقیما روی صورت مرطوب ماساژ دهید.

استفاده

به اندازه یک فندق از محصول کف دست خود بریزید و مستقیما روی صورت مرطوب ماساژ دهید.