افتر شیو بالم "ریپلنیشینگ"

افتر شیو بالم "ریپلنیشینگ"

فرمول ملایم و غیرچرب این محصول با مرطوب کننده ها، ویتامین E و پرو ویتامین B5 رطوبتی ماندگار به پوست داده، آن را ترمیم و بازسازی می کند.
فرمول ملایم و غیرچرب این محصول با مرطوب کننده ها، ویتامین E و پرو ویتامین B5 رطوبتی ماندگار به پوست داده، آن را ترمیم و بازسازی می کند.

نمای کلی

فرمول ملایم و غیرچرب این محصول با مرطوب کننده ها، ویتامین E و پرو ویتامین B5 غنی شده است.

افترشیو بالم ریپلنیشینگ: ناآرامی های پوست را آنا تسکین می دهد. سطح بالایی از رطوبت ماندگار به پوست می رساند. پوست را ترمیم و بازسازی می کند. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نمای کلی

فرمول ملایم و غیرچرب این محصول با مرطوب کننده ها، ویتامین E و پرو ویتامین B5 غنی شده است.

افترشیو بالم ریپلنیشینگ: ناآرامی های پوست را آنا تسکین می دهد. سطح بالایی از رطوبت ماندگار به پوست می رساند. پوست را ترمیم و بازسازی می کند. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

پوست ظاهری صاف و مراقبت شده می گیرد پوست احساسی آسوده و راحت می یابد.

نتیجه

پوست ظاهری صاف و مراقبت شده می گیرد پوست احساسی آسوده و راحت می یابد.

استفاده

به میزان دلخواه روی ناحیه اصلاح شده بزنید. بهترین نتیجه وقتی به دست می آید که از ژل یا کف اصلاح نیوآ نیز استفاده شود.

استفاده

به میزان دلخواه روی ناحیه اصلاح شده بزنید. بهترین نتیجه وقتی به دست می آید که از ژل یا کف اصلاح نیوآ نیز استفاده شود.