مرطوب کننده ریهایدریتینگ

مرطوب کننده ریهایدریتینگ

مرطوب کننده ریهایدریتینگ خشکی پوست را آنا برطرف کرده، رطوبتی ماندگار فراهم و پوست را در برابر اشعه های UVA و UVB محافظت می کند.
مرطوب کننده ریهایدریتینگ خشکی پوست را آنا برطرف کرده، رطوبتی ماندگار فراهم و پوست را در برابر اشعه های UVA و UVB محافظت می کند.

نمای کلی

این مرطوب کننده ریهایدریتینگ خشکی پوست را آنا برطرف کرده، رطوبتی ماندگار فراهم و پوست را در برابر اشعه های UVA و UVB محافظت می کند.

این مرطوب کننده روزانه، کرمی سبک با سرعت جذب بالاست که: خشکی و کشیدگی پوست را آنا تسکین می دهد. رطوبت و مراقبتی ماندگار به پوست می بخشد. پوست را در برابر اشعه های مضر UVA و UVB محافظت می کند. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نمای کلی

این مرطوب کننده ریهایدریتینگ خشکی پوست را آنا برطرف کرده، رطوبتی ماندگار فراهم و پوست را در برابر اشعه های UVA و UVB محافظت می کند.

این مرطوب کننده روزانه، کرمی سبک با سرعت جذب بالاست که: خشکی و کشیدگی پوست را آنا تسکین می دهد. رطوبت و مراقبتی ماندگار به پوست می بخشد. پوست را در برابر اشعه های مضر UVA و UVB محافظت می کند. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

پوست ظاهری صاف و لطیف به خود می گیرد. پوست در تمام طول روز حسی مراقبت شده و آسوده می یابد.

نتیجه

پوست ظاهری صاف و لطیف به خود می گیرد. پوست در تمام طول روز حسی مراقبت شده و آسوده می یابد.

استفاده

صبح و عصر به صورت و گردن بزنید.

استفاده

صبح و عصر به صورت و گردن بزنید.