شوینده صورت دیپ کلینینگ (پاک کنندگی قوی)

شوینده صورت دیپ کلینینگ (پاک کنندگی قوی)

فرمول تاثیرگذار ژل پاک کننده، حاوی ویتامین E و عصاره نعناع تمامی آلودگی ها و چربی های اضافی پوست را رفع کرده، آن را کاملا تمییز و پاک و منافذ پوست را باز می کند.
فرمول تاثیرگذار ژل پاک کننده، حاوی ویتامین E و عصاره نعناع تمامی آلودگی ها و چربی های اضافی پوست را رفع کرده، آن را کاملا تمییز و پاک و منافذ پوست را باز می کند.

نمای کلی

فرمول تاثیرگذار ژل پاک کننده، حاوی پرو ویتامین B5، ویتامین E و عصاره نعناع .

شوینده صورت دیپ کلینینگ (پاک کنندگی قوی): با رفع تمامی آلودگی ها و چربی های اضافی پوست را کاملا و عمقی پاک می کند. منافذ را باز کرده به پیشگیری از ایجاد ترک کمک می کند. احساس خشکی و کشیدگی به پوست نمی دهد.

نمای کلی

فرمول تاثیرگذار ژل پاک کننده، حاوی پرو ویتامین B5، ویتامین E و عصاره نعناع .

شوینده صورت دیپ کلینینگ (پاک کنندگی قوی): با رفع تمامی آلودگی ها و چربی های اضافی پوست را کاملا و عمقی پاک می کند. منافذ را باز کرده به پیشگیری از ایجاد ترک کمک می کند. احساس خشکی و کشیدگی به پوست نمی دهد.

نتیجه

پوست کاملا تمییز و شفاف می شود. پوست احساس شادابی و آسودگی می کند. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شد است.

نتیجه

پوست کاملا تمییز و شفاف می شود. پوست احساس شادابی و آسودگی می کند. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شد است.

استفاده

هر روز صبح و عصر استفاده کنید. ژل را به کف تبدیل کرده و روی صورت ماساژ دهید. به ناحیه دور چشم نزنید. با آب تمیز آبکشی کنید

استفاده

هر روز صبح و عصر استفاده کنید. ژل را به کف تبدیل کرده و روی صورت ماساژ دهید. به ناحیه دور چشم نزنید. با آب تمیز آبکشی کنید