افتر شیو بالم "سنستیو"

افتر شیو بالم "سنستیو"

محلول افتر شیو سنسیتیو آنا پوست را تسکین داده، قرمزی را کاهش می دهد، از التهاب جلوگیری و از خشکی پوست بعد از اصلاح می کاهد.
محلول افتر شیو سنسیتیو آنا پوست را تسکین داده، قرمزی را کاهش می دهد، از التهاب جلوگیری و از خشکی پوست بعد از اصلاح می کاهد.

نمای کلی

این محصول بسیار ملایم، بدون الکل و با رایحه خنثی است، فرمول آن حاوی بابونه، ویتامین E، و پرو ویتامین B5 بوده و بسیار سریع جذب می شود.

محلول افتر شیو سنسیتیو: پوست را آنا آرام کرده و قرمزی آن را کاهش می دهد. به پیشگیری از التهابات کمک می کند. خشکی بعد از اصلاح پوست را کم می کند. سازگاری محصول با پوست های حساس آقایان توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نمای کلی

این محصول بسیار ملایم، بدون الکل و با رایحه خنثی است، فرمول آن حاوی بابونه، ویتامین E، و پرو ویتامین B5 بوده و بسیار سریع جذب می شود.

محلول افتر شیو سنسیتیو: پوست را آنا آرام کرده و قرمزی آن را کاهش می دهد. به پیشگیری از التهابات کمک می کند. خشکی بعد از اصلاح پوست را کم می کند. سازگاری محصول با پوست های حساس آقایان توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

پوست ظاهری سلامت و مراقبت شده می یابد. پوست تا مدتی طولانی پس از استفاده، حس صافی و آسودگی دارد.

نتیجه

پوست ظاهری سلامت و مراقبت شده می یابد. پوست تا مدتی طولانی پس از استفاده، حس صافی و آسودگی دارد.

استفاده

به میزان دلخواه بر روی نواحی اصلاح شده استفاده کنید.

استفاده

به میزان دلخواه بر روی نواحی اصلاح شده استفاده کنید.