افتر شیولوسیون "سنستیو"

افتر شیولوسیون "سنستیو"

فرمول آبی این محصول پوست های حساس را به نرمی مرطوب و شاداب می کند.
فرمول آبی این محصول پوست های حساس را به نرمی مرطوب و شاداب می کند.

نمای کلی

لوسیون افتر شیو سنسیتیو نیوآ فورمن به شکل ویژه برای برآوردن نیازهای پوست های حساس ساخته شده است که به آسانی تحریک می شوند. این محصول پس از هر اصلاح پوست های حساس را با ملایمت شاداب و سر زنده می کند. احساس طراوت، سلامت و تسکین در صورت به ارمغان می ماند.

چگونه کار می کند؟
لوسیون افتر شیو سنسیتیو مایعی است فوق العاده ملایم، بدون الکل و با رایحه ای خنثی، حاوی بابونه، ویتامین E و پرو ویتامین B5 که: پوست را آنا آرام کرده رطوبت سبکی برای آن فراهم می کند. به پیشگیری از التهابات کمک می کند.

نمای کلی

لوسیون افتر شیو سنسیتیو نیوآ فورمن به شکل ویژه برای برآوردن نیازهای پوست های حساس ساخته شده است که به آسانی تحریک می شوند. این محصول پس از هر اصلاح پوست های حساس را با ملایمت شاداب و سر زنده می کند. احساس طراوت، سلامت و تسکین در صورت به ارمغان می ماند.

چگونه کار می کند؟
لوسیون افتر شیو سنسیتیو مایعی است فوق العاده ملایم، بدون الکل و با رایحه ای خنثی، حاوی بابونه، ویتامین E و پرو ویتامین B5 که: پوست را آنا آرام کرده رطوبت سبکی برای آن فراهم می کند. به پیشگیری از التهابات کمک می کند.

نتیجه

پوست ظاهری سلامت و مراقبت شده می یابد. پوست تا مدتی طولانی پس از استفاده، حس شادابی و آسودگی دارد. سازگاری محصول با پوست های حساس آقایان توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

پوست ظاهری سلامت و مراقبت شده می یابد. پوست تا مدتی طولانی پس از استفاده، حس شادابی و آسودگی دارد. سازگاری محصول با پوست های حساس آقایان توسط متخصصین پوست تایید شده است.

استفاده

به مقدار دلخواه روی ناحیه اصلاح شده استفاده کنید. بهترین حالت استفاده، پس از اصلاح با ژل یا کف اصلاح سنسیتیو نیوآ است.

استفاده

به مقدار دلخواه روی ناحیه اصلاح شده استفاده کنید. بهترین حالت استفاده، پس از اصلاح با ژل یا کف اصلاح سنسیتیو نیوآ است.