ژل شستشوی صورت سنستیو

ژل شستشوی صورت سنستیو

نمای کلی

این پاک کننده صورت، ژل پاک کننده ملایم خاصی است که با اجزایی فعال قبیل بابونه و ویتامین E ساخته شده است.

شوینده صورت سنسیتیو: پوست را پاک کرده، آلودگی و چربی های اضافی را برطرف می کند. ناخالصی ها و لکه های پوست را کاهش می دهد. پوست را خشک و کشیده نمی کند. برای پیشگیری از ریسک التهاب پوستی با فرمول ویژه ای ساخته شده که فاقد صابون، عطر، رنگ و الکل است. سازگاری محصول با پوست حساس آقایان توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نمای کلی

این پاک کننده صورت، ژل پاک کننده ملایم خاصی است که با اجزایی فعال قبیل بابونه و ویتامین E ساخته شده است.

شوینده صورت سنسیتیو: پوست را پاک کرده، آلودگی و چربی های اضافی را برطرف می کند. ناخالصی ها و لکه های پوست را کاهش می دهد. پوست را خشک و کشیده نمی کند. برای پیشگیری از ریسک التهاب پوستی با فرمول ویژه ای ساخته شده که فاقد صابون، عطر، رنگ و الکل است. سازگاری محصول با پوست حساس آقایان توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

پوست ظاهری پاک و سلامت می یابد. پوست احساس شادابی و راحتی دارد.

نتیجه

پوست ظاهری پاک و سلامت می یابد. پوست احساس شادابی و راحتی دارد.

استفاده

صبح و عصر استفاده کنید. ژل را تبدیل به کف کنید و روی پوست مرطوب صورت ماساژ دهید. با آب تمیز آبکشی کنید.

استفاده

صبح و عصر استفاده کنید. ژل را تبدیل به کف کنید و روی پوست مرطوب صورت ماساژ دهید. با آب تمیز آبکشی کنید.