مرطوب کننده سنستیو

مرطوب کننده سنستیو

رطوبتی ماندگار فراهم می کند، در پیشگیری از التهابات پوستی موثر است و خشکی پوست را آنا کاهش می دهد.
رطوبتی ماندگار فراهم می کند، در پیشگیری از التهابات پوستی موثر است و خشکی پوست را آنا کاهش می دهد.

نمای کلی

این مرطوب کننده 24 ساعته آرام بخش، مراقبت و محافظت برای پوست های تحریک پذیر فراهم می کند. به منظور پیشگیری کردن از ریسک ایجاد التهاب، در ترکیب آن هیچگونه رایحه، رنگ یا الکل به کار نرفته است.

این مرطوب کننده ملایم، با کامپلکس دی استرس فعال، حاوی عصاره شیرین بیان، بابونه و فیلترهای UVA/UVB بوده و: خشکی و کشیدگی پوست را آنا تسکین می دهد. از التهابات پوستی پیشگیری کرده آسایش پوست را در تمام طول روز تضمین می کند. پوست را در برابر اشعه های مضر UVA و UVB و عوامل محیطی هر روزه محافظت می کند.سازگاری محصول با پوست حساس آقایان توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نمای کلی

این مرطوب کننده 24 ساعته آرام بخش، مراقبت و محافظت برای پوست های تحریک پذیر فراهم می کند. به منظور پیشگیری کردن از ریسک ایجاد التهاب، در ترکیب آن هیچگونه رایحه، رنگ یا الکل به کار نرفته است.

این مرطوب کننده ملایم، با کامپلکس دی استرس فعال، حاوی عصاره شیرین بیان، بابونه و فیلترهای UVA/UVB بوده و: خشکی و کشیدگی پوست را آنا تسکین می دهد. از التهابات پوستی پیشگیری کرده آسایش پوست را در تمام طول روز تضمین می کند. پوست را در برابر اشعه های مضر UVA و UVB و عوامل محیطی هر روزه محافظت می کند.سازگاری محصول با پوست حساس آقایان توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

به پوست ظاهری سلامت و ناملتهب می بخشد. به پوست حس تسکین و محافظت می دهد.

نتیجه

به پوست ظاهری سلامت و ناملتهب می بخشد. به پوست حس تسکین و محافظت می دهد.

استفاده

صبح و عصر به صورت و ناحیه گردن بزنید. برای نتیجه بهتر، قبل از استفاده از این محصول، صورت خود را با ژل شستشوی صورت "سنستیو" نیوآ بشویید.

استفاده

صبح و عصر به صورت و ناحیه گردن بزنید. برای نتیجه بهتر، قبل از استفاده از این محصول، صورت خود را با ژل شستشوی صورت "سنستیو" نیوآ بشویید.