افتر شیو لوسیون "سیلور پروتکت "

افتر شیو لوسیون "سیلور پروتکت "

فرمول پیشرفته و سبک این محصول، با یون های نقره در بهبود التهابات ناشی از اصلاح به پوست کمک کرده محافظت ضدباکتریایی فراهم می کند.
فرمول پیشرفته و سبک این محصول، با یون های نقره در بهبود التهابات ناشی از اصلاح به پوست کمک کرده محافظت ضدباکتریایی فراهم می کند.

نمای کلی

این محصول فرمول پیشرفته و سبکی است که با جدیدترین فن آوری مراقبت پوست ساخته شده و حاوی یون های ضد باکتری نقره، بابونه و پرو ویتامین B5 است.

چگونه کار می کند؟
محلول افتر شیو سیلور پروتکت: جان تازه ای در پوست دمیده، از آن مراقبت می کند. به بهبود التهابات اصلاح کمک می کند. محافظت ضدباکتریایی ایجاد می کند. پوست محافظت شده و به سرعت بهبود می یابد. پوست ظاهری سلامت و سرزنده پیدا می کند.

نمای کلی

این محصول فرمول پیشرفته و سبکی است که با جدیدترین فن آوری مراقبت پوست ساخته شده و حاوی یون های ضد باکتری نقره، بابونه و پرو ویتامین B5 است.

چگونه کار می کند؟
محلول افتر شیو سیلور پروتکت: جان تازه ای در پوست دمیده، از آن مراقبت می کند. به بهبود التهابات اصلاح کمک می کند. محافظت ضدباکتریایی ایجاد می کند. پوست محافظت شده و به سرعت بهبود می یابد. پوست ظاهری سلامت و سرزنده پیدا می کند.

نتیجه

پوست محافظت شده و به سرعت بهبود می یابد. پوست ظاهری سلامت و سرزنده پیدا می کند. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

پوست محافظت شده و به سرعت بهبود می یابد. پوست ظاهری سلامت و سرزنده پیدا می کند. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

استفاده

به میزان دلخواه بر روی نواحی اصلاح شده استفاده کنید. برای نتیجه بهتر با ژل یا کف اصلاح سیلور پروتکت نیوآ برای آقایان اصلاح کنید.

استفاده

به میزان دلخواه بر روی نواحی اصلاح شده استفاده کنید. برای نتیجه بهتر با ژل یا کف اصلاح سیلور پروتکت نیوآ برای آقایان اصلاح کنید.