اسپری دینامیک پاور سیلور پروتکت

اسپری دینامیک پاور سیلور پروتکت

رمول بهبود یافته با یون های نقره برای محافظت آنتی باکتریایی پرقدرت در برابر تعریق و بوی بدن.
رمول بهبود یافته با یون های نقره برای محافظت آنتی باکتریایی پرقدرت در برابر تعریق و بوی بدن.

نمای کلی

دئودورانت دینامیک پاور سیلور پروتکت نیوآ فورمن حاوی یون های نقره، با تنظیم 24 ساعته و موثر در جلوگیری از تعریق و رایحه ای مدرن و مردانه، اعتماد به نفس را به شما پیشکش می کند.

نمای کلی

دئودورانت دینامیک پاور سیلور پروتکت نیوآ فورمن حاوی یون های نقره، با تنظیم 24 ساعته و موثر در جلوگیری از تعریق و رایحه ای مدرن و مردانه، اعتماد به نفس را به شما پیشکش می کند.

نتیجه

محافظت ضدباکتریایی با یون های نقره بوی بدن را رفع می کند.
بدون الکل و رنگ سازگاری باپوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

محافظت ضدباکتریایی با یون های نقره بوی بدن را رفع می کند.
بدون الکل و رنگ سازگاری باپوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

استفاده

روی پوست آسیب دیده یا تحریک شده استفاده نکنید.
اجازه دهید محصول کاملا خشک شود.

در اندازه های 150 میلی لیتری موجود است

استفاده

روی پوست آسیب دیده یا تحریک شده استفاده نکنید.
اجازه دهید محصول کاملا خشک شود.

در اندازه های 150 میلی لیتری موجود است