کف اصلاح سیلور پروتکت

کف اصلاح سیلور پروتکت

فرمول پیشرفته ضدباکتری این محصول، با یون های نقره، در عین پیشگیری از آسیب های وارده به پوست توسط تیغ، اصلاحی تمیز و صاف را به ارمغان می آورد.
فرمول پیشرفته ضدباکتری این محصول، با یون های نقره، در عین پیشگیری از آسیب های وارده به پوست توسط تیغ، اصلاحی تمیز و صاف را به ارمغان می آورد.

نمای کلی

نیوآ فورمن با استفاده از کوآنزیم Q10 ویک فرمول پیشرفته برای احیا و شادابی پوست و افزودن "شارژ انرژی" به سلول ها این محصول را طراحی کرده است . Q10 دفاع آنتی اکسیدانی موجود در خود پوست را فعال کرده، بازسازی آن را بهبود می بخشد.

این ژل اصلاح با عملکرد بالا: اصلاحی تمیز و راحت به ارمغان می آورد. همزمان با اصلاح به پوست انرژی می دهد. نتیجه: پوست ظاهری سلامت و شاداب می یابد. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نمای کلی

نیوآ فورمن با استفاده از کوآنزیم Q10 ویک فرمول پیشرفته برای احیا و شادابی پوست و افزودن "شارژ انرژی" به سلول ها این محصول را طراحی کرده است . Q10 دفاع آنتی اکسیدانی موجود در خود پوست را فعال کرده، بازسازی آن را بهبود می بخشد.

این ژل اصلاح با عملکرد بالا: اصلاحی تمیز و راحت به ارمغان می آورد. همزمان با اصلاح به پوست انرژی می دهد. نتیجه: پوست ظاهری سلامت و شاداب می یابد. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

بستن ریش تراشی و حفاظت پوست.
پوست سالم و حیاتی به نظر می رسد.

نتیجه

بستن ریش تراشی و حفاظت پوست.
پوست سالم و حیاتی به نظر می رسد.

استفاده

قبل از مصرف خوب تکان دهید. قوطی را ایستاده نگه دارید. مستقیما روی صورت مرطوب ماساژ دهید.

استفاده

قبل از مصرف خوب تکان دهید. قوطی را ایستاده نگه دارید. مستقیما روی صورت مرطوب ماساژ دهید.