ژل اصلاح سیلور پروتکت

ژل اصلاح سیلور پروتکت

فرمول پیشرفته ضدباکتری این محصول، با یون های نقره، در عین پیشگیری از آسیب های وارده به پوست توسط تیغ، اصلاحی تمیز و صاف را به ارمغان می آورد.
فرمول پیشرفته ضدباکتری این محصول، با یون های نقره، در عین پیشگیری از آسیب های وارده به پوست توسط تیغ، اصلاحی تمیز و صاف را به ارمغان می آورد.

نمای کلی

ژل اصلاح سیلور پروتکت فرمول ضدباکتری پیشرفته ای است که با جدیدترین فن آوری مراقبت پوست ساخته شده و حاوی یون های نقره، بابونه و پرو ویتامین B5 است.

ژل اصلاح سیلور پروتکت: اصلاحی تمیز و پاک را میسر می کند. به عنوان یک حفاظ لیز روی پوست عمل می کند. پوست را از تیغ محافظت می کند. نتیجه: اصلاحی تمیز و پوستی مراقبت شده. ظاهر سلامت و سرزنده پوست. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نمای کلی

ژل اصلاح سیلور پروتکت فرمول ضدباکتری پیشرفته ای است که با جدیدترین فن آوری مراقبت پوست ساخته شده و حاوی یون های نقره، بابونه و پرو ویتامین B5 است.

ژل اصلاح سیلور پروتکت: اصلاحی تمیز و پاک را میسر می کند. به عنوان یک حفاظ لیز روی پوست عمل می کند. پوست را از تیغ محافظت می کند. نتیجه: اصلاحی تمیز و پوستی مراقبت شده. ظاهر سلامت و سرزنده پوست. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

  • بستن ریش تراشی و حفاظت پوست.
  • پوست سالم و حیاتی به نظر می رسد.

نتیجه

  • بستن ریش تراشی و حفاظت پوست.
  • پوست سالم و حیاتی به نظر می رسد.

استفاده

قبل از مصرف خوب تکان دهید. قوطی را ایستاده نگه دارید. مستقیما روی صورت مرطوب ماساژ دهید.

استفاده

قبل از مصرف خوب تکان دهید. قوطی را ایستاده نگه دارید. مستقیما روی صورت مرطوب ماساژ دهید.