شامپو استرانگ پاور

شامپو استرانگ پاور

موها و پوست سر راپاک کرده، مواد معدنی دریایی موجود در فرمول این شامپو موها را احیا و تقویت می کنند و ظاهری سلامت به آن ها می بخشند.
موها و پوست سر راپاک کرده، مواد معدنی دریایی موجود در فرمول این شامپو موها را احیا و تقویت می کنند و ظاهری سلامت به آن ها می بخشند.

نمای کلی

شامپو استرانگ پاور پوست سر و موی شما را هر روز با ملایمت پاک می کند. فرمول این شامپو که با مواد معدنی دریایی تقویت کننده غنی شده، ظاهری سلامت به موهای تان داده، آن ها را مستحکم می کند.

نمای کلی

شامپو استرانگ پاور پوست سر و موی شما را هر روز با ملایمت پاک می کند. فرمول این شامپو که با مواد معدنی دریایی تقویت کننده غنی شده، ظاهری سلامت به موهای تان داده، آن ها را مستحکم می کند.

نتیجه

موهای تان را به شکل چشمگیری تقویت می کند.
به موها قوام و استحکام می دهد.
برای پوست سر و مو ملایم و لطیف است.
مناسب برای شستشوی روزانه مو.

نتیجه

موهای تان را به شکل چشمگیری تقویت می کند.
به موها قوام و استحکام می دهد.
برای پوست سر و مو ملایم و لطیف است.
مناسب برای شستشوی روزانه مو.

استفاده

به موهای مرطوب زده، با ملایمت ماساژ دهید، سپس خوب آبکشی کنید.

استفاده

به موهای مرطوب زده، با ملایمت ماساژ دهید، سپس خوب آبکشی کنید.